Puitasumi areng miljööalalana Kalamaja näitel

Kaitsja: Triin Talk
Juhendajad: Dr Riin Alatalu
Eelretsensendid: Mag Leele Välja
Kaitsmise aasta: 2014
01.05.2014- 31.05.2014
Töö analüüsib miljööalade kui kohaliku omavalitsuse tasandil kaitsealade kujunemist, arengut ja toimimist Tallinnas perioodil 2001-2012. a. Miljööalade kujunemist ja arengut uuritakse ülelinnaliselt, hoonestuse ja elanikkonna muutuseid kolme Kalamaja kvartali näitel.
Töö tõestab, et Tallinna miljööaladel toimub kiire gentrifikatsioon, hoonestuse korrastamine ja tihendamine, mis on muutunud 2000ndate jooksul järjest enam ajaloolise arhitektuuri väärtusi säilitavaks. Ehituslike piirangute kehtestamine mõjub piirkonnas gentrifikatsiooni ja tihendamist soodustavalt süvendades kuvandit piirkonna väärtuslikkusest ning andes kindluse, et need väärtused säilivad ka tulevikus. Samas on veel mitmeid lahendamata probleeme, sh avaliku ruumi kujundamine miljööala spetsiifikat arvestades, vanade detailplaneeringute tähtajatu kehtimine ja maa puudumine vajadusel uute munitsipaalasutuste loomiseks. Töö tulemused on rakendatavad nii Tallinna kui teiste linnade ajalooliste elamualade arengute suunamisel.


Faili nimi: talk_triin_puitasumi_areng_miljooalana._kalamaja_naitel_magistritoo.pdf
Faili suurus: 5.14MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: talk_triin_lisa_1._kiviehituspiirkonnad_ja_sojakahjustused.pdf
Faili suurus: 955.28KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: talk_triin_lisa_3._mediaanhinnad.pdf
Faili suurus: 79.09KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: talk_triin_lisa_4._kinnisvarahinnad_pohja_tallinnas_2012.pdf
Faili suurus: 80.80KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: talk_triin_lisa_5._puitmalestiste_tabel.pdf
Faili suurus: 47.95KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: talk_triin_lisa_6._naidisala_hoonete_andmed.pdf
Faili suurus: 29.91MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: talk_triin_lisa_7._rahva-_ja_eluruumide_loendus.pdf
Faili suurus: 38.50KB
Ava dokument Lae alla