Paberfoto kahjustuste atlas: albumiin-, kolloodium- ja hõbeželatiinfotod 20. sajandi esimese pooleni

Kaitsja: Joel Leis
Juhendajad: Mag Merilis Roosalu
Eelretsensendid: Helen Volber
Kaitsmise aasta: 2015
27.05.2015
Bakalaureusetöö eesmärk on koondada üheks tervikuks materjal vanemate paberalusel fotode kahjustuste kohta. Seni ei ole ainult fotode kahjustustele pühendunud töid eesti keeles avaldatud ning erinevates teadustöödes ja artiklites on see teema jäänud põhjalikumalt käsitlemata.
Töös vaadeldud fotoemulsioonid käituvad keskkonnas erinevalt ning suur osa fotode kahjustustest on tihedalt seotud fotode valmistamise viisiga. Seetõttu on bakalaureusetöö esimesed peatükid pühendatud albumiin-, kolloodium- ja hõbeželatiinfotode ajaloole ja vlmistamisprotsessile ning nende tuvastamisele. Teine osa käsitleb fotode kahjustusi. Töö kolmandas osas selgitatakse bakalaureusetöö praktilise väljundina valminud atlase ülesehitust ja selle kasutamisest fotode kahjustuste tuvastamisel.


Faili nimi: bakalaureusetoo_joel_leis_2015.pdf
Faili suurus: 7.75MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: bakalaureuseto_lisa_kahjustuste_atlas_joel_leis.pdf
Faili suurus: 50.28MB
Ava dokument Lae alla