Tallinna Piiskopliku Toomkiriku irdraiddetailide inventeerimine, konserveerimine ja eksponeerimine

Kaitsja: Marge Laast
Juhendajad: Dr Anneli Randla ja mag Helen Bome
Eelretsensendid: Dr Merike Kurisoo
Kaitsmise aasta: 2022
22.08.2022
Magistritöö eesmärk on Tallinna toomkiriku irdraiddetailide inventeerimine ja inventeerimismetoodika väljatöötamine, mida võiks eeskujuna kasutada ka teiste Eesti pühakodade raidkivide ning vajadusel teiste kunstiväärtuste inventeerimiseks. Töö lisaeesmärgiks 
on raiddetailidele hoidla rajamine ning eksponeerimisettepanekute tegemine edaspidiseks. Töö 
käigus uuris autor kogu tekkelugu ning konserveeris esimesed eksponaadid – toomkiriku neli raidfragmenti. 
Teostatud tööde põhjal tegi autor Muinsuskaitseametile ettepaneku talletada teave toomkiriku raidkivikogu kohta kirikutele ja eramuuseumidele suunatud infosüsteemis MuIS Light. Seoses sellega, et MuIS on harjumuspärane keskkond nii muuseumitöötajatele, kunstiteadlastele 
kui teistele uurijatele, soodustaks MuIS Light edaspidi uuringuid ja nende avalikustamist kirikute kunstivarade kohta. Seniks talletatakse info toomkiriku raidkivikogu kohta käesoleva magistritöö lisades, Muinsuskaitseameti arhiivis, TLPA muinsuskaitse osakonna arhiivis ning näidisena osaliselt MuIS testkeskkonnas (testMuIS).


Faili nimi: a_marge_laast_magistritoo_loplik_trukitud.pdf
Faili suurus: 3.12MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: b_marge_laast_magistritoo_lisad_loplik_trukitud.pdf
Faili suurus: 10.02MB
Ava dokument Lae alla