Palvemajad. 20. sajandi alguse vabakoguduste palvelate väärtustamine ja säilitamine

Kaitsja: Margarita Pugri
Juhendajad: Dr Anneli Randla ja dr Toivo Pilli
Eelretsensendid: Dr Tiina-Mall Kreem
Kaitsmise aasta: 2022
22.08.2022
Magistritöö käsitleb Eesti vabakoguduste, täpsemalt Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liitu kuuluvate koguduste 20. sajandi alguses ehitatud palvemaju, hoonete nii välis- kui sisearhitektuuri väärtustamist. Töö fookus on peaasjalikult Läänemaa ja Eesti saarte EEKB 
Liidu palvemajadel, interjööri analüüsiks on aga vaadeldud EEKB Liidu palvemaju laiemalt. Töö on oluline, kuna vabakoguduste sakraalset ruumi ja selle tähenduslikkust ei ole varasemalt uuritud.
Peamisteks töö eesmärkideks on palvemajade kui ajalooliste hoonete väärtustamine ja võimalik säilitamine. Selleks on kirjeldatud palvelate kujunemislugu ja ruumilisi muutusi ajas, analüüsitud hoonete väärtusi ja vaadeldud ruumi tähendust koguduse silmis. Töö 
lõppeesmärgiks on hoone omanike ja koguduste juhtkondade teadlikkuse tõstmine oma 
arhitektuuripärandist ning võimaliku koostöö rakendamine hoonete konserveerimisel.


Faili nimi: margarita_pugri_magistritoo_20.saj_alguse_vabakoguduste_palvemajad.pdf
Faili suurus: 8.81MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: margarita_pugri_magistritoo__lisa_1_.pdf
Faili suurus: 6.92MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: margarita_pugri_magistritoo_lisa_2.pdf
Faili suurus: 7.19MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: margarita_pugri_magistritoo_lisa_3.pdf
Faili suurus: 991.12KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: margarita_pugri_magistritoo_lisa_4.pdf
Faili suurus: 552.61KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: margarita_pugri_magistritoo__lisa_5.pdf
Faili suurus: 264.28KB
Ava dokument Lae alla