Viinavabrik kui hoonetüüp Eesti mõisamaastikul. Põhja-Eesti viinavabrikute minevik, olevik ja tulevik

Kaitsja: Mirje Tammaru
Juhendajad: Dr Riin Alatalu
Eelretsensendid: Ly Renter
Kaitsmise aasta: 2022
22.08.2022
Magistritöö annab ülevaate viinavabriku kui hoonetüübi tekkimise ja hääbumise põhjustest. Viinavabrikute rajamine ja sulgemine Eesti mõisates on läbi ajaloo tihedalt ja otseselt seoses majanduspoliitika ja poliitiliste sündmustega, mille taustal käesolevas töös viinavabrikute tekkimist ja kadumist käsitletakse. 
Töö esimene osa käsitleb viinavabrikute tekkelugu alates 
18. sajandist kuni nõukogude okupatsiooni lõpuni. Töö teises osas antakse ülevaade viinavabrikuhoonete paiknemisest tänasel päeval maakondade kaupa, vabrikuhoonete seisukorda tänasel päeval on esitatud võrdluses 40 aasta tagasi KRPI poolt koostatud mõisate 
inventariseerimisaruandega. Lisaks tuuakse välja vabrikuhoonete arhitektuursed eripärad, tüpoloogia
ja tänased uued funktsioonid. Viinavabrikute võrgustiku tiheduse, arhitektuuri, detailide, materjalikasutuse ja muu info kohta on koostatud ülevaatlik tabel, mis on leitav töö lisast nr 1. Töö kolmas osa on püüdlus näha kõnealuse hoonetüübi tulevikuväljavaateid ja 
säilivuspotentsiaali. Selleks on läbi viidud küsitlus omanike seas. Küsitluse tulemused ja järeldused on esitatud töö lisas nr 2.


Faili nimi: mtammaru_magistritoo_pohjaeesti_viinavabrikud.pdf
Faili suurus: 5.27MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_2.pdf
Faili suurus: 271.70KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_3_pildid_koik_koos.pdf
Faili suurus: 32.53MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_1_avaleht_vaatlusaruanne-merged.pdf
Faili suurus: 455.69KB
Ava dokument Lae alla