Tallinnfilmi 35 mm mustvalgete kroonikafilmide säilitamine ja seisukorra kaardistamine

Kaitsja: Saara Kruus
Juhendajad: Mag Kadi Sikka
Eelretsensendid: Mag Karoliine Bürkland
Kaitsmise aasta: 2022
31.05.2022
Magistritöö käsitleb 35 mm mustvalge filmi säilitamise problemaatikat Tallinnfilmi kroonikafilmide kollektsiooni näitel. Töö eesmärgiks on kirjeldada analoogfilmi 
tootmisprotsessi, avades kroonikafilmide digiteerimiseks ettevalmistamisega seotud probleemistik. Magistritöö oluliseks osaks on filmide füüsilise seisukorra uurimine, 
tuvastamaks, milliseid piiranguid seab suuremahuline projekt digiteerimiseks ettevalmistamisel ja konserveerimismeetodite valikul.
Magistritöö uurimisobjektiks on Rahvusarhiivi filmiarhiivi Tallinnfilmi kroonikafilmide kollektsiooni 35 mm mustvalged filmid aastatest 1940–1967, mida valmistati ette Rahvusarhiivis Euroopa Liidu struktuurifondide toel toimuvaks digiteerimisprojektiks perioodil 2020–2022. 
Töö käigus kaardistati ja dokumenteeriti filmide seisukord, mis annab võimaluse analüüsida kahjustuste kulgu ajas. Täiendavalt koostati magistritöö käigus kogutud andmete ja rohke pildimaterjali abil detailne 35 mm mustvalge filmi kahjustuste atlas, mida on võimalik kasutada juhendmaterjalina kahjustuste tuvastamiseks ning nende täpsemaks määramiseks.Faili nimi: tiitelleht_saara_kruus_digiteek.pdf
Faili suurus: 630.01KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: magistritoo_ja_atlas_saara_kruus_digiteek.pdf
Faili suurus: 29.58MB
Ava dokument Lae alla