The Design and Evaluation of Injection Grouts for the Reattachment of Historic Plaster in St Mary's Church, Pöide

Kaitsja: Varje Õunapuu
Juhendajad: Dr Jan Vojtechovsky and mag Karol Bayer
Eelretsensendid: Dr Tiina Hain
Kaitsmise aasta: 2019
24.05.2019
Ingliskeelne magistritöö uurib ajaloolise krohvi kinnitamiseks mõeldud injekteerimismörte, et leida sobivad materjalid Pöide Maarja kiriku siseviimistluskrohvi ning ühes sellega keskaegsete maalingute säilitamiseks. Töö annab lühiülevaate kiriku ajaloost, restaureerimistöödest ja tehnilisest seisukorrast ning kirjeldab ajalooliste krohviproovide analüüsimeetodeid ja tulemusi. Uurimustöö põhieesmärk oli valmistada originaalkrohviga kokkusobituv injekteerimismört ning muuta restaureerimistöid majanduslikult soodsamaks. 

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019 a. üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemia


Faili nimi: magistritoo_varje_ounapuu.pdf
Faili suurus: 51.90MB
Ava dokument Lae alla