Segamaterjalidest esemete konserveerimine Hiiumaa Muuseumide sepalõõtsa näitel

Kaitsja: Siiri Pank
Juhendajad: Jolana Laidma
Eelretsensendid: Maria Väinsar
Kaitsmise aasta: 2023
30.05.2023
Bakalaureusetöö esimeses peatükis selgitatakse segamaterjalidest objektide konserveerimise ja säilitamise põhimõtteid. Sellele järgneb lühike ülevaate sepatööst Hiiumaal ning selgitatakse suure sepalõõtsa tööpõhimõtet. Kolmandas peatükis kirjeldatakse töös olevat objekti, selle seisukorda ning konserveerimistööde kava. Viimane peatükk keskendub metalli, puidu ning naha materjalide omadustele ning sagedasematele kahjustustele ja erinevate materjalide konserveerimisele töös oleva objekti näitel. Samuti jagatakse näpunäiteid, kuidas segamaterjalidest objekte säilitada.


Faili nimi: siiri_pank_ba_2023.pdf
Faili suurus: 48.75MB
Ava dokument Lae alla