Stukk - materjal või vorm? Plastilistel segudel põhinevad dekoorimaterjalid ja -metoodikad. Näiteid 19.-20. sajandi Tallinnast

Kaitsja: Natali Käsk Nõgisto
Juhendajad: Dr Hilkka Hiiop ja Taavi Tiidor
Eelretsensendid: Mag Heiti Kulmar
Kaitsmise aasta: 2023
30.05.2023
Erinevate krohviplastika väljundite, näiteks lae- ja seinakarniiside jmt kohta on tehtud Eestis suhteliselt vähe uurimustöid. Konkreetse teemavaliku tingis töö autori isiklik huvi stukimaterjali ja stukkdekooriga seotud tehnoloogiate ajaloo vastu ning püüd vähendada valdkonnasiseseid terminoloogilisi ebatäpsusi. 
Eriti oluliseks peab ta lisateadmisi ajalooliste hoonete restaureerimise kohta, kus vale materjal ning metoodika valik võib konserveerimise asemel säilinud viimistlust hoopis kahjustada.
Peamised töös püstitatud uurimisküsimused on:
1. Kas olemasolevate kirjalike allikate pinnalt on võimalik ühtlustada stukiga seotud terminoloogiat Eesti keeleruumis?
2. Milliseid materjale ja metoodikaid on kasutatud dekoratiivsete krohvitööde puhul 19.-20. sajandi Tallinnas? Kas uuringute tulemused toetavad terminoloogilisi järeldusi või tekitavad senisest suurema ebakõla mõistete defineerimisel?


Faili nimi: natali_kask_nogisto_ba_2023.pdf
Faili suurus: 42.11MB
Ava dokument Lae alla