EKKMi kogu korrastamine ja süstematiseerimine

Kaitsja: Siim Hiis
Juhendajad: Dr Hilkka Hiiop
Eelretsensendid: Mag Helen Volber
Kaitsmise aasta: 2022
31.05.2022
Bakalaureusetöö põhineb koostöös EKKMi eestvedajatega tehtud praktilistel töödel ning selle eesmärk on kirjeldada ja analüüsida läbi viidud konserveerimis- ja 
arhiivindustegevusi. Oma 15 tegutsemisaasta jooksul on EKKMi kunstikogusse kogunenud 41 kunstiteost. Projekti alguses ei olnud paljude teoste seisukord teada ning seega soovis EKKM nende seisukorra kaardistamisega tegeleda. Bakalaureusetöö selgitab, milline oli muuseumi kogu üldseisund, kuidas toimus tööde dokumenteerimine ning milliseid kogu konserveerimiseks vajalikke töid teostati. Töös tuuakse esile keerulisemate teoste 
juhtumianalüüsid, et anda parem ülevaade, milliste probleemide lahendamisega tuleb tegeleda kaasaegse kunsti konserveerimisel. Teema paremaks avamiseks toetab bakalaureusetöös praktiliste tööde ülevaadet teoreetilisem esimene peatükk, mis kirjeldab mõningaid 
nüüdiskunsti konserveerimisega seotud probleeme, millel oli puutepunkte tehtud praktilise tööga.


Faili nimi: s._hiis_2022_ba.pdf
Faili suurus: 70.70MB
Ava dokument Lae alla