Näiteid nukkude restaureerimisest Eestist ja Prantsusmaalt

Kaitsja: Marie Vinter
Juhendajad: Mag Heige Peets, mag Ruth Paas, Patricia Dal Pra
Kaitsmise aasta: 2013
15.05.2013- 15.06.2013
Bakalaureusetöö tutvustab kahe plastikunuku restaureerimist ennistuskojas Kanut ning ühe puust marioneti restaureerimisprotsessis osalemist Prantsusmaa Pärandi Instituudis (Institut national 
du patrimoine, edaspidi INP). Teoreetiline pool lähtub praktilisest tööst ja kirjeldab nukke nende materjalikäsitlusest ja kultuurikontekstist lähtuvalt. Teoreetilise osa teine teemaplokk teeb kokkuvõtte Euroopa nukuteatri ajaloost ja marionettidest, keskendudes 19. sajandil Amiensis tegutsenud nukuteatritele ja –kangelastele ning praktilises 
töös restaureeritavale nukule. Töö praktiline osa käsitleb erinevaid etappe kolme nuku konserveerimisel-restaureerimisel. 
Töö eesmärgiks oli taastada nukkude või nende üksikosade eksponeeritavus ja töötada välja sobivaimad edasised säilitusjuhised.


Faili nimi: ba_n2iteid_nukkude_restaureerimisest.vinter.pdf
Faili suurus: 2.10MB
Ava dokument Lae alla