Haapsalu Jaani kiriku altari uuringud ja konserveerimiskontseptsioon. Puitskulptuuri „Kristuse ristimine“ konserveerimine-restaureerimine

Kaitsja: Triin Aare
Juhendajad: Dr Hilkka Hiiop ja mag Merike Kallas
Kaitsmise aasta: 2013
15.05.2013- 15.06.2013
Bakalaureusetöö on jagatud viieks peatükiks. Esmalt uuritakse Haapsalu Jaani kiriku altari tausta (kiriku ehituslugu, altari ülesehitus ja atributsioon). Teises 
peatükis tuuakse välja ajalooline kontekst, uuritakse, milliseid altareid püstitati Eestis 16. – 17. sajandil ning mille poolest eristub Jaani kiriku altarisein. Kolmas osa koosneb altari seisukorra kirjeldusest, konserveerimiseelsetest uuringutest ja varasemate 
restaureerimiste ajaloost. Väärtustega konserveerimises ning lähemalt Jaani kiriku altari konserveerimisdilemmaga tegeletakse töö neljandas peatükis. Viimane peatükk võtab kokku skulptuurigrupi „Kristuse ristimine“ taustauuringud ja konserveerimiskäigu.Faili nimi: haapsalu_jaani_kiriku_altar._triin_aare_2013.pdf
Faili suurus: 3.22MB
Ava dokument Lae alla