Ambrotüübid Eesti muuseumides. Euroopapärases vormistuses ambrotüübi konserveerimine

Kaitsja: Relika Kala
Juhendajad: Mag Grete Ots ja Mag Meriliis Roosalu
Eelretsensendid: Mag Kadi Sikka
Kaitsmise aasta: 2021
01.06.2021
Varajane fotode liik – ambrotüübid, mida kasutati peamiselt portreefotode tegemiseks, olid oma hiilgeajal, 1850.–1870. aastatel, keskklassi seas populaarsed. Sellegipoolest on neid tänaseks vähe säilinud ning säilivuse tagamiseks on vaja eelteadmisi. Käesolev bakalaureusetöö annab täpse ülevaate Eesti muuseumikogude teadaolevatest ambrotüüpidest ning kirjeldab ambrotüübi konserveerimisprotsessi Saaremaa Muuseumi ambrotüübi näitel.


Faili nimi: ba_relika_kala.pdf
Faili suurus: 4.18MB
Ava dokument Lae alla