20. sajandi alguse Eesti kiirpildikaamera konserveerimine

Kaitsja: Jaspar Jõhvik
Juhendajad: Tanel Verk ja Mag Tiina Sakermaa
Eelretsensendid: Joel Leis
Kaitsmise aasta: 2021
01.06.2021
Bakalaureusetöös konserveeritav kiirpildikaamera on ilmekas näide Eesti 20. sajandi alguse fotograafiavaldkonna kiirest arengust. Selle ainulaadse insener-tehnilise leiutise lahendus on tõepoolest imekspandav, andes meile aimu tolle aja inimeste oskustest ja materjalikasutusest. Lisaks tavapärasele sisseehitatud miniatuurne fotolaborile on sinna ehitatud veel suurendusaparaat. Kaamera omanik on ehitanud aparaadi sisse tõeliselt kavala mehhanismi, mis tema tööde protsessi kordades lihtsustas ja kiirendas.
Töös tegeleti nii teoreetiliste, kui ka praktiliste küsimustega. Teoreetilises osas uuriti lühidalt kiirfotograafia teekäiku ja arengut ning kuna konserveeritav objekt pärineb 20. sajandi algusest, siis keskenduti töös peamiselt just sellele ajajärgule kiifotograafia ajaloos. Praktilises osas keskenduti peamiselt teostatud konserveerimistöödele ja nendega tekkinud küsimustele.Faili nimi: ba_jaspar_johvik.pdf
Faili suurus: 22.46MB
Ava dokument Lae alla