Majavalitsuse remont kui mõiste, selle tüpoloogia, restaureerimisproblemaatika ning -kontseptsioonid Tallinna puitarhitektuuri näitel

Kaitsja: Jüri Türkei
Juhendajad: Oliver Orro, MA
Kaitsmise aasta: 2016
30.05.2016

Majavalitsuse remont on nõukogude perioodil teostatud ehitus- või remonttöö, mis suuremal või vähemal määral muutis elamu varasemat arhitektuurset ilmet detailides ja/või üldilmes. Remondi organisatoorse poole eest vastutasid elamuid hallanud majavalitsused, hilisema nimega elamuekspluatatsioonivalitsused, ehitustöid viisid läbi erinevad ehitus- ja remondiorganisatsioonid.

Sisuliselt võib välja tuua kolm erinevat lähenemist hoonete rekonstrueerimisel nõukogude perioodil:

 - algset arhitektuurset ilmet minimaalselt või üldse mitte muutnud remont;

 - arhitektuurset ilmet keskmiselt muutnud remont;

 -  arhitektuurset ilmet tugevalt muutnud remont.

Sõltuvalt majavalitsuse remondi ulatusest varieerub valikus olevate restaureerimisprintsiipide arsenal, kusjuures ka nõukogudeaegne kihistus võib olla väärtus omaette. Käesolev bakalaureusetöö nende teemadega tegelebki.Majavalitsuse remont kui mõiste
Faili nimi: juri_turkei_-_bakalaureusetoo_-_majavalitsuse_remont.pdf
Faili suurus: 3.49MB
Ava dokument Lae alla