Tõrvaajamine kui elatusallikas. Ajalooliste tõrvaahjude varemete ja asemete inventeerimine ning uurimine Loode-Saaremaal

Kaitsja: Karl Kallastu
Juhendajad: Mag Elo Lutsepp
Eelretsensendid: Mark Rand
Kaitsmise aasta: 2015
27.05.2015
Käesoleva uurimistöö eesmärk on traditsiooniliste kivist (osaliselt ka tellistest) tõrvaahjude ehituse detailne uurimine, nende inventeerimine ning varasema kasutuselevõtu ja leviku väljaselgitamine Loode-Saaremaal. 
Tõrvaahjude inventeerimine, detailne uurimine ja mõõtmine peaksid lubama teha senisest täpsemaid järeldusi nende asukoha, paiknemise, materjalivaliku, ehituse ja lagunemise kohta. Teema olulisust rõhutab tõsiasi, et paarikümne aasta möödudes ei pruugi enam olulisel määral uurimismaterjali säilinud olla.


Faili nimi: karl_kallastu_ba_2015.pdf
Faili suurus: 4.60MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: invent_tabel.pdf
Faili suurus: 77.77KB
Ava dokument Lae alla