Laudise profiilide tüübid ja puitpits Kärdlas

Kaitsja: Kristiina Frolova
Juhendajad: Mag Leele Välja
Eelretsensendid: Andres Muts
Kaitsmise aasta: 2017
31.05.2017
Töö jaguneb nelja suuremasse peatükki, millest esimeses antakse ülevaade Kärdla asula kujunemisest ning põhjendatakse teema aktuaalsust miljööala kaitse kontekstis. Järgmine peatükk avab tausta puitlaudise ja -dekoori levikust ning nende kohalikest valmistamisvõimalustest. Metoodiline osa tüpologiseerib Kärdla puitdetailid inventeerimistulemuste alusel ja lõpuks jõutakse järeldusteni nende kasutusest erinevatel
ajaperioodidel ja hoonetüüpidel niivõrd, kuivõrd see olemasolevale andmestikule tuginedes võimalik on.


Faili nimi: bakalaureusetoo_kristiina_frolova_2017.pdf
Faili suurus: 5.83MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_1._kardla_kaart._valjavote_maa-ameti_geoportaalist.pdf
Faili suurus: 565.27KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_3._laudisetuupe_vordlevad_tabelid.pdf
Faili suurus: 1.04MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: kristiina_frolova_lisa_2_naidised_mootmisjoonistest_2.pdf
Faili suurus: 1.24MB
Ava dokument Lae alla