Historitsismi ajastu puitarhitektuuri illustreeritud terminid ja idee nende digitaalsest vormistamisest

Kaitsja: Kristo Kooskora
Juhendajad: Dr Anneli Randla
Kaitsmise aasta: 2011
30.05.2011
Teadaolevalt puudub hetkel eestikeelne arhitektuuri- ja ehitustermineid seletav ning illustreeriv terviklik väljaanne või leksikon. Töö autor sirvis läbi kõik arhitektuuri- ja ehitustermineid käsitlevad või illustreerivad eestikeelsed väljaanded. Selleks teostati nn historiograafiline ülevaade, mille tulemused ja analüüs moodustavad lõputöö esimese osa. 
Lõputöö teises osas visualiseeritakse ja struktureeritakse tinglikult internetipõhine andmekeskkond, kuhu kõiki tuvastatud arhitektuuri- ja ehitustermineid oleks mugav
salvestada. Idee sellisest keskkonnast kehastab olulist ja kandvat rolli lõputöös.
Idee kirjeldusele järgneb kolme arhitektuuriajaloolise objekti spetsiifiline käsitlus: 
1. Klassitsistlik puitelamu Tartus Veski tänaval, tuntud kui Baeri maja (1860–1861);
2. Šveitsi stiilis Pantelejevi villa Narva-Jõesuus (19. saj lõpp);
3. Lenderi maja hoonetüüp (20. saj alguskümnendid)


Faili nimi: kristo_kooskora_bakalaureuset66_2011.pdf
Faili suurus: 12.55MB
Ava dokument Lae alla