Maarjamäe memoriaali uuringud ja grafiti kahjustused kivipindadel

Kaitsja: Maria Klammer
Juhendajad: Mag Isabel Aaso-Zahradnikova
Kaitsmise aasta: 2012
15.05.2012- 15.06.2012
Bakalaureusetöö esimene osa uurib Maarjamäe memoriaali ajaloolist tausta ja mõtestab lahti memoriaalkompleksi autorite kunstilise ülesehituse taotlusi. Memoriaali konteksti paremaks mõistmiseks annab bakalaureusetöö lühikese ülevaate Tallinna
monumentide ajaloost Maarjamäe memoriaalkompleksi loomiseni, tutvustab memoriaali loonud autoreid, eesotsas Allan Murdmaa ja Matti Varikuga, uurib memoriaalkompleksi väljatöötamise protsessi ning keskendub siis memoriaali ülesehitusele ning praeguse
seisukorra analüüsile.
Töö praktiline osa seisneb Maarjamäe memoriaali kahjustuste kaardistamises, mida tehti kahes järgus 2011. aasta sügisel ja 2012. aasta kevadel. Kahjustuste
kaardistuse eesmärk on näidata kui kiiresti suurejooneline kompleks laguneb – sügisel ja kevadel tehtud kahjustuste kaardistus annab reaalse tõestuse lagunemisprotsessist, mis omakorda lihtsustab antud kompleksi konserveerimise vajalikkuse tõestamist. Kahjustuste kaardistuse edasiarendusena analüüsib bakalaureusetöö graffitite eemaldamise vahendeid ja
tehnikaid ning annab soovitusi ka Maarjamäe memoriaalkompleksi edasiseks säilimiseks.
Faili nimi: maarjamae_memoriaal_ba_maria_klammer_.pdf
Faili suurus: 22.45MB
Ava dokument Lae alla