Eesti keskaegsete tellisehitiste restaureerimine

Kaitsja: Anna Liisa Sikk
Juhendajad: Mag Maris Suits
Kaitsmise aasta: 2012
15.05.2012- 15.06.2012
Telliste valmistamise ja mördi abil müüriks sidumise oskus jõudis Eestisse ristisõdijatega. Juba keskaja algul asuti püstitama suurejoonelisi tellisehitisi, mis sobiksid vallutajate emamaa kultuurilise taustaga ning samas põlistaksid nad siinsesse keskkonda. Telliseid kasutati just nendes Eesti piirkondades, kus nappis looduslikku ehituskivi, nõnda on suurem osa ehitisi koondunud Lõuna-Eestis, kus neid on ka mitmel pool säilinud. Enamus keskaegsetst tellistest hooneid on säilinud kas varemetena või fragmentidena teistes hoonetes. Näitena võib välja tuua Vastseliina linnuse, Tartu püssirohukeldri, Tartu toomkiriku varemed, Tartu Jaani kiriku, Tartu mänguasjamuuseumi (nn Teatri kodu) keldrid, Viljandi ordulinnuse, Rõngu vasallilinnuse; üksikuid keskaegseid telliseid on näha ka Põltsamaa lossi ja Karksi linnuse juures. Enamikke neist objektidest on mitmetel kordadel ka restaureeritud. 
Antud töö keskendubki keskaegsete tellisehitiste konserveerimisel-restaureerimisel kasutatud tehnoloogiatele ja nende muutumisele ajas. Valdkonda ei ole enne süsteemselt materjalitehnilisest aspektist käsitletud ning nõnda annab töö ühe tahu juurde eesti restaureerimisajaloole.


Faili nimi: anna_liisa_sikk_ba.pdf
Faili suurus: 3.13MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisad.pdf
Faili suurus: 127.13KB
Ava dokument Lae alla