Eva-Liisa Lõbu. Järvamaa Muuseumi etnograafiliste tekstiilesemete näituseks ettevamistamine

Kaitsja: Eva-Liisa Lõbu
Juhendajad: Heige Peets ja Ruth Paas
Eelretsensendid: Janika Turu
Kaitsmise aasta: 2017
31.05.2017
Bakalaureusetöö teoreetiline osa käsitleb Järvamaa Muuseumi 19 etnograafilist tekstiileset ja analüüsib nende säilivust. Töös on toodud ka lühike kokkuvõte Lääne-Euroopa barokse ja rokokootikandi mõjust ja kujunemisloost Eesti rahvapärases tikandis. Samas antakse ülevaade tekstiilidel sagedamini esinevatest kahjustustest – käsitletakse mustade tikandiniitide kahjustust ja musta tikandiga esemete eksponeerimisprobleeme; värvide pleekimist; tolmu – ja bioloogilist kahjustust; roosteplekkide tekkepõhjuseid ja eemaldamist ning Tallinna Tehnikaülikoolis läbi viidud katseid; brokaatniitide ja vasklitrite korrodeerumist.
Bakalaureusetöö praktiline osa kätkeb endas teostatud analüüside - värvide olemuse, värvaine -indigo ja brokaatniitide metalli määramise kirjeldusi ja järeldusi. Välja on toodud iga museaali kirjeldused, kahjustused ja teostatud konserveerimistööd ning soovitused eksponeerimiseks.


Faili nimi: e_l_lobu_bakalaureusetoo.pdf
Faili suurus: 6.48MB
Ava dokument Lae alla