Tallinna raidkivikunsti eripäradest. Varauusaegsete aknasammaste inventeerimine

Kaitsja: Urmo Treisalt
Juhendajad: Mag Isabel Aaso-Zahradnikova, konsultandid Eero Kangor ja dr Anneli Randla
Eelretsensendid: Mag Tiina Sakermaa
Kaitsmise aasta: 2019
28.05.2019
Bakalaureusetöö lähtub Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja tellimusest Tallinna vanalinna hoonetes leiduvate aknasammaste
inventeerimiseks. Uurimistöö käigus vaadeldi, pildistati ja dokumenteeriti objekte kohapeal ning tutvuti arhiivandmetega. Töö keskendub elamutes ja asutustes säilinud aknasammastele; muuseumide kogudesse kuuluvaid aknasambaid ei käsitleta. Töö esimeses pooles on uuritud Tallinnas 14.sajandil esile kerkinud raidkivikunsti koolkonna väljakujunemist ning selle arenguid kuni barokkperioodi saabumiseni, teises osas on toodud dokumenteerimise ja arhiivallikate põhjal koostatud aknasammaste kataloog.
Sammaste esteetiliste ja konstruktiivsete sarnasuste põhjal töötati välja tüpoloogia, milles toodud tunnuste järgi on hõlpsam kõrvutada ja analüüsida 15.⏤17. sajandil levinud kunstistiilide kajastumist raidkivikunsti žanris.


Faili nimi: bakatoo_treisalt_bmk16_loplik.pdf
Faili suurus: 12.37MB
Ava dokument Lae alla