Sekundaarsete värvikihistustega puitpolükroomia konserveerimisproblemaatika. Tallinna Niguliste kiriku Kannatusaltari pealmiku uuringud, konserveerimi

Kaitsja: Kaisa-Piia Pedajas
Juhendajad: Hedi Kard ja dr Hilkka Hiiop
Eelretsensendid: Mag Mati Raal
Kaitsmise aasta: 2016
31.05.2016

Magistritöö keskendub sekundaarsete värvikihistustega kaetud puitpolükroomia konserveerimisproblemaatikale. Töö keskmes on Niguliste muuseumi ekspositsiooni kuuluva Kannatusaltari 17. sajandi algusest pärineva puidust nikerdatud pealmiku konserveerimiskontseptsiooni ja -metoodika väljatöötamine ja praktiliste konserveerimistööde teostamine. Konserveerimisprotsessi kirjelduse kõrval antakse üksikasjalik ülevaade algse värvilahenduse uuringutest ja selle võimalikest eksponeerimislahendustest.

Praktilisele konserveerimisele eelnev uurimistöö sisaldab põhjalikku ülevaadet altari ja selle pealmiku ajaloost ning varasemast restaureerimistegevusest. Pealmiku seisundi kirjeldusega kaasneb ikonograafiline analüüs ja Berent Geistmanni käekirja, motiivistiku ning loomingu kirjeldus. Väärtuste analüüsi ja võimalike konserveerimiskontseptsioonide arutelu tulemusel formeerus konserveerimistööde eesmärk, mis magistritöö raames teostust leidis. 
Faili nimi: kaisa-piia_pedajas_niguliste_kiriku_kannatusaltar_magistritoo_2016.pdf
Faili suurus: 23.94MB
Ava dokument Lae alla