Ajalooliste hoonete ligipääsetavus Väljakutsed, võimalused ja valikud

Kaitsja: Kaido-Allan Lainurm
Juhendajad: Dr Riin Alatalu
Eelretsensendid: Mag Kaire Tooming
Kaitsmise aasta: 2022
22.08.2022
Tulenevalt seadusest ja rahvusvaheliste lepingutega võetud kohustustest peavad kõik hooned, kus pakutakse avalikkusele suunatud teenuseid, olema ligipääsetavad. Ehitusseadustiku alusel 2018. aastal kehtestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ ei näe ette leevendusi ajaloolistele ega rekonstrueeritavatele hoonetele. Autori eesmärgiks on empiirilise uuringu (paikvaatlused, intervjuud) abil välja selgitada, millised on peamised probleemid ajalooliste hoonete ligipääsetavuse tagamisel ning luua sobiv raamistik nende lahendamiseks.  Eraldi toob autor välja soovitused ligipääsetavuse käsitlemiseks muinsuskaitse eritingimustes, projekti seletuskirjas, erinevates õigusaktides, arhitekti pädevusnõuetes ja riiklikes õppekavades. Tähelepanu pööratakse analüütilise tõendamise võimaluse sisseviimisele ligipääsetavuse nõuetes sarnaselt tuleohutuse nõuetega. Eraldi rakenduslik väljund on autori poolt käesoleva uuringu raames valminud juhendmaterjalil, mille leiab lisast 5.


Faili nimi: ajalooliste_hoonete_ligipaasetavus_magistritoo_lainurm_loplik_pdf.pdf
Faili suurus: 6.31MB
Ava dokument Lae alla