Kunstnik-restauraator Lilly (Caroline) Walther

Kaitsja: Mele Ambos
Juhendajad: Dr Hilkka Hiiop ja mag Grete Nilp
Eelretsensendid: Dr Katrin Kivimaa
Kaitsmise aasta: 2022
25.05.2022
Magistritöö fookuses on baltisaksa kunstnik-restauraator Caroline Auguste Bertha Walther, kunstnikunimega Lilly Walther (1866–1946), kes saavutas oma elu ja karjääri 
jooksul palju, kuid keda on Eesti kunstiajaloos tänamatult vähe käsitletud. Tartu Kunstimuuseumis on seitsekümmend aastat tallel olnud tema pärand, mis jäi maha kunstniku ateljeesse pärast tema küüditamist 1945. aastal ning anti muuseumile üle 1950. aastal. 
Magistritöös on kirjeldatud pärandi Tartu Kunstimuuseumisse saabumise lugu, täpsustatud 
Lilly Waltheri eluloolisi fakte ja antud ülevaade temast kui kunstnikust. Põhjalikuma fookuse all on Waltheri karjäär Eesti ühe esimese professionaalse restauraatorina ning tema restaureeritud objektid. 
Praktilises osas valmis näitus „Lilly Walther. Piiritu“ (23.02.22–29.05.22) Tartu Kunstimuuseumi III korrusel ning kataloog „Lilly Walther“. Magistritöö autor on näituse kuraator ning kataloogi koostaja, magistritöös on kirjeldatud näituse ja kataloogi kontseptsiooni ning töö käiku. Projekti eesmärk oli siiani väga raskesti ligipääsetava pärandi avalikkuse ette toomine, selle läbitöötamine ja uurimine ning eri valdkondade spetsialistide hulgas selle vastu huvi tekitamine, et põhjendamatult tähelepanuta jäänud Lilly Walther leiaks edaspidi koha Eesti kunstikultuuri aruteludes.Faili nimi: lilly_walther_nele_ambos_eka_loplik.pdf
Faili suurus: 8.37MB
Ava dokument Lae alla