Kunstiväärtuste restaureerimine nõukogude perioodil. Üldised suunad ENSV vanema kunsti ennistamisel

Kaitsja: Grete Nilp
Juhendajad: Dr Hilkka Hiiop ja dr Anneli Randla
Eelretsensendid: Mag Johanna Lamp
Kaitsmise aasta: 2016
31.05.2016

Magistritöö uurib läbi kaheksa vanema kunsti objekti restaureerimisloo laiemalt kunstiväärtuste restaureerimise ajalugu ENSV-s ning püüab läbi nende kirjeldada üldisi valitsenud tendentse. Töö keskseks teljeks on ENSV Riiklik Kunstimuuseum Tallinnas ning peamiselt sellega seotud inimesed ja objektid. Lisaks nõukogude-aegsete restaureerimisjuhtumite uurimisele on magistritöös lühidalt käsitletud ka varasemat kunsti restaureerimise ajalugu ning Venemaa suuremate restaureerimiskeskuste tekkelugusid.  Uuritavate teoste valikul on lähtutud nende restaureerimisloolisest tähtsusest – teiste hulgas tulevad vaatluse alla näiteks Tallinna „Surmatants“, Kaarma kiriku vana altariretaabel ning Mustpeade vennaskonna Maarja tiibaltar.

Tööle on kaasas ajatelg, millel on märgitud peamised magistritöös kajastatud sündmused, samuti on lisatud peamiste perioodil töötanud ning magistritöös korduvalt mainimisele tulnud inimeste lühitutvustused ning nimekirjana valik kunstimälestiste restaureerimist-populariseerimist kajastavatest publikatsioonidest ning raadio- ja telesaadetest. Faili nimi: grete_nilp_ma_2016.pdf
Faili suurus: 6.38MB
Ava dokument Lae alla