Eesti Rahva Muuseumi kogudesse kuuluva 18. sajandi I poolest pärineva puitpolükroomse ehisseina uuringud ja konserveerimine

Kaitsja: Egle Mikko
Juhendajad: prof dr Hilkka Hiiop, dr Tiina-Mall Kreem ja Reet Pius, konsultant Mariliis Vaks
Eelretsensendid: Mag Grete Nilp
Kaitsmise aasta: 2020
14.08.2020
Magistritöö eesmärgiks on Eesti Rahva Muuseumi kogudesse kuuluva (baroki-perioodist pärineva) puitpolükroomse ehisseina konserveerimiskontseptsiooni väljatöötamine ning sellest lähtuvalt objekti praktiliste konserveerimistööde läbiviimine. 
Magistritöö kirjalikus osas on kesksel kohal uurimustöö, mille eesmärk on uurida teose päritolu, funktsiooni ja autorlust. Esimeses osas keskendutakse teose muuseumisse sattumise asjaolude väljaselgitamisele, teose kirjeldamisele, tisleri- ja puunikerdustehnikate analüüsile, ikonograafilise programmi analüüsile ning viimistluskihtide uuringutele. Teises peatükis analüüsitakse visuaalsete vaatlusele põhjal 17.–18. sajandivahetuse tähtsamate meistrite loomingut võrdluses ERMi objektiga, et täpsustada teose autorlust.
Kolmandas osas sõnastatakse konserveerimise eesmärk ning -kontseptsioon, tuginedes Barbara Appelbaumi poolt välja töötatud väärtuspõhisele analüüsile ning teose „ideaalse seisundi“ määratlusele.


Faili nimi: eglemikko_ma_low.pdf
Faili suurus: 24.92MB
Ava dokument Lae alla