Pärandiga tegelevate seltside jätkusuutlikkus Rakvere, Haapsalu ja Paide näitel

Kaitsja: Helene Jõe
Juhendajad: Dr Riin Alatalu, Dr Lilian Hansar
Eelretsensendid: Mag Keidi Saks
Kaitsmise aasta: 2020
03.06.2020
Magistritöö käsitleb pärandiga tegelevate seltside jätkusuutlikkust Rakvere, Haapsalu ja Paide näitel. Töösse on valitud Rakvere Vanalinna Selts, Vana Haapsalu Selts ning Paides tegutsev Ühendus Weissenstein. Töö eesmärgiks on uurida, kui elujõulised on nimetatud seltsid praegu ja millised on tegurid, mis tagavad jätkusuutlikkuse tulevikus. Rakvere Vanalinna Seltsi, Vana Haapsalu Seltsi ja Ühendus Weissensteini vanus on ligikaudu 15 aastat, mille tõttu pole nende tegevusest jõudnud ilmuda kokkuvõtlikke ülevaateid. Ülevaadete kirjutamine on üks töö eesmärk. Lisaks antakse töös ülevaade seltsitegevuse kujunemisest Eestis ning varajastest pärandiga tegelevatest seltsidest Rakveres, Haapsalus ja Paides. Töö uurimisteema on aktuaalne, sest varem pole sellise fookusega seltsiteemat uuritud.


Faili nimi: joe_helene_parandigategelevateseltside2.pdf
Faili suurus: 4.68MB
Ava dokument Lae alla