Subjekti ja objekti suhe muinsuskaitses, vältimatu väärtuskonflikt võimusuhtes

Kaitsja: Siim Raie
Juhendajad: prof dr Lilian Hansar
Eelretsensendid: Carolin Pihlap
Kaitsmise aasta: 2014
01.05.2014- 29.02.2020
Magistritöö ajendiks on autori, kui mälestise omaniku esindaja kogemus. Mitte kordagi ei ole keegi püüdnud selgitada pärandihoiu printsiipe, ega ka algatanud diskussiooni väärtuste üle, mida kaitsta. Töö otsib vastust küsimusele, miks on see nii?
Magistritöö põhieesmärgiks on leida võimalikke lahendusi probleemidele, mis tulenevad muinsuskaitse objektide ja subjektide vahelisest konfliktist ning teha ettepanekuid, kuidas edendada subjektidevahelist tegevust nii, et kultuuripärand paremini säiliks ja panustaks ühiskonna uuenemisse. Tuginedes rahvusvahelistele suundumustele, tehakse töös ettepanekuid Eesti pärandihoiu ja selle diskursuse kohta.


Faili nimi: raie_siim_subjekti_ja_objekti_suhe_muinsuskaitses._vaartused_ja_voimusuhted_magistritoo.pdf
Faili suurus: 435.98KB
Ava dokument Lae alla