Keskaegsed kerishüpokaustid Tallinna vanalinnas

Kaitsja: Kaarel Truu
Juhendajad: Dr Anneli Randla ja Boris Dubovik
Eelretsensendid: Mag Villu Kadakas
Kaitsmise aasta: 2014
01.05.2014- 31.05.2014
Magistritöö käsitleb hiliskeskaegseid õhkküttesüsteeme Tallinna vanalinnas. Uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade Tallinna vanalinnas säilinud keskaegsete
õhkküttesüsteemide esinemisest, säilivusest ja praegusest seisukorrast. Arhiiviuuringute, publitseeritud allikate ja osaliselt ka paikvaatluste tulemusel selgitatakse välja ahjude ehituse iseärasused ning võimalik tüpoloogia ja muutused, mis on toimunud keskaegsete õhkküttesüsteemidega viimaste aastasadade vältel.


Faili nimi: keskaegsed_kerishupokaustid.pdf
Faili suurus: 64.56MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: kerishupokaustide_kataloog.pdf
Faili suurus: 217.85MB
Ava dokument Lae alla