Eesti tuuleveskite ehituslik / arhitektuurne uurimus, väärtused ja kaitsevajaduse eksperthinnang puidust hollandi tüüpi tuuleveskite näitel

Kaitsja: Dan Lukas
Juhendajad: prof dr Kurmo Konsa
Eelretsensendid: Tõnu Sepp
Kaitsmise aasta: 2015
25.05.2015
Magistritöö üldeesmärk on Eesti väärtuslike hollandi tüüpi tuuleveskite kaitsmise vajaduse põhjendamine ning kaitse- ja säilitusvõimaluste ettepanekute koostamine uurimise ja kaardistamise abil. Uurimistöö ülesanded on Eesti tuulikute andmebaasi koostamine, et saada ülevaade tuuleveskite arvust ja paiknemisest; puidust kerega hollandi tüüpi tuuleveskite inventeerimine, et määrata veskite põhimahud, tüüp ja seisukord; inventeerimisandmete põhjal puidust kerega hollandi tüüpi tuuleveskite tüübimudelite tabeli koostamine. Viimane peatükk pakub erinevaid lahendusi ja ettepanekuid tuuleveskite säilitamiseks uute kasutusvõimaluste kaudu.

Faili nimi: dan_lukas_eesti_tuuleveskite_ehituslik_arhitektuurne_uurimus.pdf
Faili suurus: 28.06MB
Ava dokument Lae alla