Tehiskivimaterjalid Eesti 20.sajandi arhitektuuris. Kasutuslugu ja väärtustamine

Kaitsja: Maris Mändel
Juhendajad: prof dr Mart Kalm ja prof fr Lembi-Merike Raado
Eelretsensendid: prof dr Karl Õiger ja dr Kurmo Konsa
Oponent: prof dr Karl Õiger
Kaitsmise aasta: 2019

Kas kõige harilikum ehitusmaterjal võib osutuda nii väärtuslikuks, et tuleks kaaluda selle kui hinnalise originaalmaterjali säilitamist ja restaureerimist? Doktoritööst selgub, et mõnel juhul võib küll. Väärtushindamise problemaatika harutakse lahti nelja Eestis 20. sajandil laialt levinud ehitusmaterjali näitel. Põhjalik ülevaade betoonkivide, silikaattelliste, silikaltsiidist suurplokkide ja raudbetoonist suurpaneelide kasutusajaloost annab ühtlasi hea pildi omaaegsest Eesti ehituskultuurist ja selle muutumisest, kui käsitöömahukas tootmis- ja ehitusviis asendus samm-sammult industrialiseeritud ehitusega.

Uurimistööl on selge rakenduslik väärtus: selle tulemused võimaldavad arhitektuuriajaloolastel, muinsuskaitsespetsialistidel, ehitusinseneridel, majaomanikel ja teistel langetada kõnealuste ehitusmaterjalide kohta läbikaalutum restaureerimisotsus, olles nii abiks Eesti kultuuripärandi teadlikumal hoidmisel.


Faili nimi: maris_mandel_tehiskivimaterjalid_eesti_20.sajandi_arhitektuuris.pdf
Faili suurus: 31.76MB
Ava dokument Lae alla