Botaanik Heinrich Aasamaa välipäeviku konserveerimine

Kaitsja: Eliis Otti
Juhendajad: Mag Tea Šumanov
Eelretsensendid: Mag Tõnu Uusküla
Kaitsmise aasta: 2023
30.05.2023
Bakalaureusetöö eesmärk on konserveerida botaanik Aasamaa IV välipäevik, mis on päevikutest viimane ja kõige kehvemas seisukorras. Sellises seisukorras ei saa muuseumitöötajad aga kõnealust välipäevikut enam tööd tehes korralikult kasutada, ilma et riskiks selle veel tõsisema kahjustamisega. Aja jooksul olemasolevad probleemid ainult süveneksid ja raskendaksid oluliselt välipäeviku loetavust, vähendades sellega kirjutise teaduslikku väärtust. Kuid konserveerimise eesmärk ei ole välipäeviku n-ö korda tegemine, vaid selle omapära säilitamine nii palju kui võimalik, sest planeeritud on dokumendi digiteerimine. Kuna Aasamaa välipäevik koosneb puittselluloosist toodetud erinevat tüüpi 
paberitest, uuriti lisaks välipäeviku konserveerimisele bakalaureusetöö käigus ka seda, kuidas ja mis põhjusel töötati välja puittselluloosist paber ning mil viisil mõjutavad selle erinevad valmistamistehnoloogiad paberi omadusi ja säilivust. Need teadmised aitasid välja töötada konserveerimiskava, et Aasamaa IV välipäeviku eluiga pikendada, kaotamata seejuures sellele
iseloomulikku välimust.


Faili nimi: eliis_otti_ba_2023.pdf
Faili suurus: 110.71MB
Ava dokument Lae alla