Ajalooliste puithoonete välisfassaadide värvilahendused Kassisaba asumis

Kaitsja: Claudia Valge
Juhendajad: Mag Maris Mändel, Dr Lilian Hansar
Kaitsmise aasta: 2015
27.05.2015
Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada Kassisaba asumis paikneva 30 ajaloolise puithoone algupärane välisviimistlus ning viimistluskihtide stratigraafia. Selleks teostati uuritavate hoonete ehitusprojektide ja ehitusaastate täpsustamiseks arhiiviuuringud TLPA arhiivis, teostati väliuuringud sondaažide tegemise ja mikroproovide võtmise näol ning vormistati esmalt sondaažide uurimistulemused.
Töö teises etapis uuriti Kassisaba eeslinna kujunemist ning seal 2001. aastal kehtestatud miljööväärtusliku hoonestusala eripärasid ja eesmärke.


Faili nimi: claudia_valge_ba.pdf
Faili suurus: 36.54MB
Ava dokument Lae alla