Salapärane kabeliks peetav hoone Paljassaares. Ajalooline ülevaade, restaureerimiskontseptsioon ja -projekt

Kaitsja: Anastasia Vasilieva
Juhendajad: Mag Triin Talk
Eelretsensendid: Maria Silla
Kaitsmise aasta: 2022
31.05.2022
Bakalaureusetöö käsitleb kabeliks peetavat telliskivihoonet Paljassaares. Oluliseks probleemiks töö koostamisel oli korralike arhiividokumentide ja uurimisobjekti puudutavate ajalooliste andmete puudumine. Kahjuks jäi objekti ajalooline taust täielikult
avamata, keskenduti hoone materjaliuuringutele, väärtuste kaardistamisele ja restaureerimisprojekti koostamisele. Hoone valdaja (Säästva renoveerimise infokeskus, SRIK) plaanib hoone ajalugu Saksa mäluorganisatsioonide kaudu tulevikus edasi uurida.
Esimeseks ülesandeks on aga hoone säilimise tagamine, et tulevikus oleks, mida uurida ja taaskasutusse võtta.Faili nimi: anastasia_vasilieva_ba_2022.pdf
Faili suurus: 3.97MB
Ava dokument Lae alla