Historical and Modern Conservation Methods of a Crack in Stained Glass. Practical Case Study of Five Selected Methods

Kaitsja: Liis Ristal
Juhendajad: Mag Monique de Caluwé (University of Antwerp), mag Merike Kallas
Eelretsensendid: Jelizaveta Tsedenova
Kaitsmise aasta: 2022
31.05.2022
Bakalaureusetöö keskendub vitraažide kahjustusena esinevate pragude erinevatele konserveerimismeetoditele, uurides nii ajaloolisi kui kaasaegseid meetodeid ja nende teostusviise. 
Töö esimeses osasantakse lühiülevaade klaasi kui vitraaži põhimaterjali ajaloost. Järgnevates peatükkides seletatakse lahti klaasi füüsikalised omadused ja keemiline koostis, tuuakse välja erinevate ajastute variatsioonid klaasi koostises ning sellega kaasnevad muutused klaasi vastupidavuses. Murdude tüüpe ja põhjuseid käsitlevas peatükis on välja toodud pragude sagedasemad tekkepõhjused ning nende poolt põhjustatud mustrid. Töös on antud lühikokkuvõte klaasi konserveerimise põhitõdedest, detailselt on kirjeldatud
erinevaid konserveerimismeetodeid läbi aegade. 

Töö praktilises osas katsetati viit erinevat konserveerimismeetodit spetsiaalselt bakalaureusetöö
jaoks valmistatud vitraažil. Läbiproovitud meetodid olid: kahjustunud klaasitüki asendamine, pliilindiga prao stabiliseerimine, võltspliilindi meetod, Tiffany ehk vaskteibi meetod ja epoksiidliimiga (Araldite 2020) murdude liitmine. 


Faili nimi: l_iis_ristal_2022_ba.pdf
Faili suurus: 4.77MB
Ava dokument Lae alla