Kultuuripärandi väärtustamine Võrus. Arvamusuuring

Kaitsja: Jette Paat
Juhendajad: Dr Riin Alatalu
Eelretsensendid: Mag Kadri Kallast
Kaitsmise aasta: 2022
31.05.2022
Bakalaureusetöö eesmärk on uurida Võru linna muinsuskaitseliste väärtuste kujunemist ja tänaste elanike arvamust kultuuripärandi väärtustamisel. Lõputöö koosneb kolmest osast. Esimene, sissejuhatav ajalooline osa annab Võru väärtuste kujunemise ja 
kujundamise ajatelje. Lõputöö teises peatükis käsitletakse Võru vanalinna muinsuskaitseala väärtustamise probleeme. Kolmas osa tööst põhineb Võru vanalinna muinsuskaitseala ja muinsuskaitseala kaitsevööndi kodanike küsitlusel.


Faili nimi: j._paat_2022_ba.pdf
Faili suurus: 17.56MB
Ava dokument Lae alla