Naispühakud Tallinna Niguliste kiriku peaaltari retaablil

Kaitsja: Mia Maria Rohumaa
Juhendajad: Dr Anneli Randla
Kaitsmise aasta: 2019
24.05.2019
Niguliste peaaltari retaablil kujutatud naispühakutest kolm on piiblitegelased, neli on legendaarsed neitsist märtrid ja kolm on keskaegsed naispühakud. Käesolev bakalaureusetöö on ajendatud küsimusest: miks on retaablil kujutatud just neid pühakuid ja kas selle abil võib midagi öelda ka 15. sajandi lõpu Tallinna naise positsiooni kohta? Töö koosneb kolmest peatükist. Esimene käsitleb Niguliste peaaltari retaabli senist aja- ja
uurimislugu. Teises antakse ülevaade retaablil kujutatud naispühakutest ja nende kujutamisviisist ning tuuakse välja põhjused, miks üks või teine pühak retaablil esindatud on. Kolmandas võrreldakse Niguliste retaablit kahe enam-vähem samal ajal Lübeckis valminud altariretaabliga: Tallinna Püha Vaimu kirku peaaltari retaabliga ja Stockholmi Nikolai kiriku peaaltari endise
retaabliga.


Faili nimi: naispuhakud_niguliste_peaaltari_retaablil_rohumaa.pdf
Faili suurus: 156.78MB
Ava dokument Lae alla