Valve Pormeistri varajane looming. Nõukogude maastikuarhitektuuri restaureerimise problemaatika

Kaitsja: Hanna Selvet
Juhendajad: Mag Maris Mändel
Kaitsmise aasta: 2013
15.05.2013- 15.06.2013
Bakalaureusetöös uuritakse modernistlikke maastikke 
Valve Pormeistri loomingu kahe erineva näite põhjal. Läbi Lillepaviljoni, kohvik Tuljaku ning Kurtna Linnukasvatuse Katsejaama analüüsi on töö eesmärgiks selgitada 
nende maastike olemust ning väärtuseid, pakkudes lahendusi ka edaspidisteks restaureerimistöödeks. Töös esitletud objektid on valitud peamiselt nende tänaseks 
muutunud funktsiooni ning erineva seisukorra tõttu. 
Põhjalikuma ülevaate andmiseks on töös tutvustatud 
peamisi 1960. aastate suundumusi nii arhitektuuris kui maastikukujunduses, karniisiarhitektuuri ja Põhjamaade modernismi ning maastikuarhitektuuri levikut 
Nõukogude Eestis. Lühidalt tutvustatakse ka arhitekt Valve Pormeistri loominguteed. 


Faili nimi: hanna_selvet_ba_2013.pdf
Faili suurus: 149.23MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: kurtna_pildid.pdf
Faili suurus: 107.30MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: kurtna_pildid.pdf
Faili suurus: 107.30MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lillepaviljon_ja_tuljak_pildid.pdf
Faili suurus: 93.63MB
Ava dokument Lae alla