Kunstimälestiste restaureerimine nõukogude ajal

Kaitsja: Grete Nilp
Juhendajad: Dr Hilkka Hiiop ja dr Anneli Randla
Kaitsmise aasta: 2013
15.05.2013- 15.06.2013
Bakalaureusetöö on jagatud seitsmesse peatükki, alustades sõjajärgse situatsiooni kirjeldamisega ning 
ülevaatega kunstimuuseumi algusaastate tööst. Seejärel liigub teemakäsitlus aega, mil siinsete üleliiduselt tähelepanuväärsete kunstiteoste konserveerimine sai peamiselt nõukogude vene spetsialistide pärusmaaks, peatükk püüabki pikemalt lahti selgitada põhjusi, miks see nii oli. Edasi järgneb osa, mis peatub Mai Lumiste tööl kunstimälestiste kaitse inspektorina, avades tema tegutsemise mõjusid läbi konkreetsete kunstiteoste restaureerimislugude. Järgnevas kahes peatükis on antud ülevaade 1960. aastatest ning sellele järgnevatel aastakümnetel toimunust. Töö lõpetavad ülevaated ajastu restaureerimisalastest kirjutistest ning mõningatest olulisematest tegutsenud spetsialistidest.


Faili nimi: grete_nilp_2013_ba..pdf
Faili suurus: 10.70MB
Ava dokument Lae alla