Klappköites Tallinna Suurgildi pennišafferite arveraamatu restaureerimine

Kaitsja: Grete Ots
Juhendajad: Marian Habicht
Kaitsmise aasta: 2013
15.05.2013- 15.06.2013
Käesolev bakalaureusetöö käsitleb ühe Tallinna Linnaarhiivis säilitatava klappköite konserveerimist / restaureerimist ning sarnaste köidete ülesehituse 
võimalusi. Töö esimeses osas kirjeldatakse üldiselt erinevaid klappköite ülesehitusi ja nendega seonduvaid probleeme. Teise osa bakalaureusetööst moodustavad restaureeritava objekti ajalooline ja tehnoloogiline kirjeldus, restaureerimiskava ning läbi viidud restaureerimistööde kirjeldus. 
Töö praktiline osa tehti Tallinna Linnaarhiivis, sealse säilitussektori peaspetsialisti Marian Habichti  juhendamisel. 


Faili nimi: bakalaureusetoo_greteots..pdf
Faili suurus: 3.68MB
Ava dokument Lae alla