Kalatopiste uurimine ja konserveerimine Eesti Loodusmuuseumi kogu näitel

Kaitsja: Eleri Paatsi
Juhendajad: Helen Lennuk ja Mag Lennart Lennuk
Eelretsensendid: Mag Kristiina Ribelus
Kaitsmise aasta: 2021
01.06.2021
Bakalaureusetöö objektiks on 88 Eesti Loodusmuuseumi zooloogilisse kogusse kuuluvat kalatopist. Töös käsitletakse taksidermia ajalugu, kalatopiste valmistamist ning kogu põhjal kirjeldatud eksemplare ning uurimis- ja konserveerimistöid. Töö teema valik tulenes valdkonna uudsusest Eesti konserveerimismaastikul. Töö tähtsus seisneb väärtusliku
teaduskogu konserveerimises, mis pikendab oluliselt topiste eluiga ning nendega kaasaskäivat bioloogilist teavet. Erinevad kahjustused topistel võimaldavad katsetada ning arendada parimaid konserveerimispraktikaid kalatopiste konserveerimisel.
Töö eesmärk on kalatopiste uurimine ja konserveerimine. Enne praktiliste konserveerimistööde alustamist mõtestati, kas lähtuda puuduvate osade taastamisel
konserveerivatest või restaureerivatest meetoditest ning kas säilitada taksidermisti loomingut kui kunsti või lähtuda loodusteaduslikust aspektist.Faili nimi: ba_eleri_paatsi.pdf
Faili suurus: 28.73MB
Ava dokument Lae alla