1980. aastate linnaplaneerimise eksperiment Tartus. "Arhitekti linnaosa" kujunemine ja väärtused

Kaitsja: Triin Reidla
Juhendajad: Dr Lilian Hansar ja mag Oliver Orro
Eelretsensendid: Tiina Tuulik
Kaitsmise aasta: 2015
27.05.2015
Esimesi arhitektuurižanre, milles Eestis postmodernismi
esteetikat hakati rakendama, oli eramuarhitektuur. Alguses ehitati üksikuid elamuid, ent 1980. aastate keskpaigas planeeriti suuremaid piirkondi, nt Tallinnasse Laagrisse või Tartusse Veerikule. Veerikul asuv „Arhitekti linnaosa“ on selle bakalaureusetöö uurimisteema.
Bakalaureusetöö annab ajaloolise ülevaate Tallinna kümne tegevusest, postmodernismi tulekust Eesti arhitektuuri, „Arhitekti linnaosa“ tekkeloost ja ehitustegevusest, võrdleb olemasolevat hoonestust projektidega, hindab piirkonna miljööd ning teeb selle põhjal järeldusi, kas ja kuidas peaks linnaosa säilitama-kaitsma.Faili nimi: bakalaureusetoo_triin_reidla_bmr3.pdf
Faili suurus: 8.77MB
Ava dokument Lae alla