Hävinud arhitektuuripärandi eksponeerimine Tartu keskaegse kihistuse näitel

Kaitsja: Juhan Hint
Juhendajad: Dr Lilian Hansar
Eelretsensendid: Anna-Liisa Sikk
Kaitsmise aasta: 2015
27.05.2015
Käesoleva töö esimeses pooles analüüsitakse ajalooliste kihistuste nähtavale toomiseks mõeldud eksponeerimislahendusi nii Eesti kui laiemalt Euroopa linnade näidete varal. Töö teises pooles selgitatakse välja, milliseid Tartu keskaegse kihistuse objekte tuleks vanalinnas eksponeerida või markeerida, et kohalikule elanikule või külalisele/turistile oleks kunagine
keskaegne linn tänaval jalutades märgatav. Viimasena otsitakse töö esimeses pooles analüüsitud eksponeerimislahenduste seast just Tartu konteksti sobivad ning tuuakse välja visualiseeritud ettepanekud konkreetsete objektide jaoks.


Faili nimi: bakalaureusetoo_juhanhint.pdf
Faili suurus: 13.39MB
Ava dokument Lae alla