Pärandi säilitamisest kujutise vahendusel. Dokumentalistika ja ristmeedia näited

Kaitsja: Kätlin Kaganovitš
Juhendajad: Dr Hilkka Hiiop ja dr Eva Näripea
Eelretsensendid: Mag Siim Raie
Kaitsmise aasta: 2014
20.05.2014- 20.06.2014
Töös käsitletakse dokumentaalfilmi ja pärandihoiu seoseid lähtudes dokumentalistika ajaloost ning pärandkultuuri valdkonna vajadustest kaasajal. 
Esimeses peatükis luuakse sissevaade eesti dokumentalistikasse, käsitledes pärandi avaldusmisviise nii siinse filmikunsti algusaegadel kui ka hilisemates, nn 1960-ndate nn poeetilise koolkonna ja kaasaja tugeva sotsiaalse närviga filmides.
Teises peatükis analüüsitakse dokumentaalfilmi loomisprotsessis tekkivat uut teadmist ja filmi väärtust allikana, kõrvutades (dokumentaal)filmivahendeid ühe väärtuse omistamise meetodiga pärandihoius – ajaloolise narratiivi loomisega.
Töö viimases, kolmandas peatükis kirjeldatakse ristmeedia vahendeid ning luuakse ettepanek nende kasutamiseks lähtudes kaasa regionaalarengu tendentsidest tulenevatest vajadustest pärandkultuuris. 


Faili nimi: batoo_katlin_kaganovitsh_2014.pdf
Faili suurus: 1.68MB
Ava dokument Lae alla