1920.-1930. aastate aedlinlike piirdeaedade tüpoloogia Nõmme linnaosa näitel

Kaitsja: Diana Haapsal
Juhendajad: Mag Maris Mändel
Eelretsensendid: Maarja Ruut
Kaitsmise aasta: 2014
20.05.2014- 20.06.2014
Töö võtab vaatluse alla 1920.–1930. aastate aedlinlikud piirded Nõmme näitel. Eesmärgiks on koostada
tüpologiseeritud ülevaade piirdeaedadest ning anda restaureerimisjuhiseid, et seeläbi parandada sellel ajajärgul püstitatud krundipiiretele restareerimise kvaliteeti. Töö koostamisel on kasutatud nii empiirilise vaatluse andmeid kui ka arhiivimaterjale, suuremas osas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiivis olevate projektide näol. Töö sisaldab Nõmme piirdeaedade
tüpoloogia kõrval peatükke aedlinnade kujunemise eeldustest 1920. aastatel, Nõmme kujunemisest aedlinnaks, aedlinlike piirdeaedade kujunemisest, piirdeaedu puudutavatest regulatsioonidest ning piirdeaedade restaureerimisest. 


Faili nimi: ba_diana_haapsal_2014.pdf
Faili suurus: 69.03MB
Ava dokument Lae alla