Ehete säilitamine Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogu näitel

Kaitsja: Anne Raud
Juhendajad: Mag Merike Kallas
Eelretsensendid: Mag Sille Siidirätsep
Kaitsmise aasta: 2017
31.05.2017
Töö eesmärgiks on uurida ehete säilitamise printsiipe erialase kirjanduse ja erinevate muuseumide kogemuse põhjal. Lisaks vaadeldakse lähemalt ETDMi ehtekogu
säilitustingimusi ning rakendatakse uurimuse tulemusena saadud teadmisi ettepanekutes käesolevate hoiustamistingimuste ning dokumenteerimise parendamiseks. Eesmärgiks ei ole võrrelda säilitustingimusi erinevates muuseumides.
Tähtsamateks uurimusküsimusteks on ehete säilitamiseks sobilik kliima, eksponeerimiseks ja säilitamiseks sobilikud viisid ja materjalid, museaalide märgistamine ja uute museaalide dokumenteerimine.Faili nimi: bakatoo_anneraud.pdf
Faili suurus: 4.34MB
Ava dokument Lae alla