Lühike Eesti ahjude ajalugu, kahhelahju ehitus ja restaureerimine Lai tänav 33 leidude näitel

Kaitsja: Katrina Veelma
Juhendajad: Mag Aive Viljus
Eelretsensendid: Helen Lennuk
Kaitsmise aasta: 2018
30.05.2018
Bakalaureusetöö valmis eeskätt tänu Tallinna vanalinna Lai tänav 33 elamu ahjukahlite leidudele. Leitud kahlid kuuluvad eri ajastutest pärinevatele ahjudele,- kokku leiti kuue erineva ahju kahleid ning nende fragmente (liigituvad põhiliselt 16.—20. sajandisse). Peamiseks
ülesandeks on ahjukahlite restaureerimine, konserveerimine ning säilitamine, vastavalt võimalustele ka fragmentide tuvastus ning dateerimine. Töö on eelkõige aktuaalne sisaldades konserveerimismeetodeid, erinevaid dateerimisel abiks olevaid uurimisvõimalusi ning käsitledes säilitamisviise. Töö kirjutamisel on lähtutud selle vajalikkusest restauraatoritele, kunstiajaloolastele, arheoloogidele ja varaomanikele.


Faili nimi: katrina.veelmaa.bakalaureus.2018.pdf
Faili suurus: 3.35MB
Ava dokument Lae alla