Jalatsileid Tallinna vanalinnast. Arheoloogilise naha kahjustused ja konserveerimine

Kaitsja: Helina Torv
Juhendajad: Mag Aive Viljus
Eelretsensendid: Helen Lennuk
Kaitsmise aasta: 2018
30.05.2018
Bakalureusetöö on jagatud kolme osasse. Esimene osa kirjeldab leitud jalatsit ja selle ajaloolist konteksti.
Lühidalt antakse ülevaade naha ehitusest ja toornaha töötlemisest, mis mõlemad on aluseks mõistmaks naha kahjustusi ning konserveerimisvõimalusi. Teine osa käsitleb jalanõu seisukorda ja kahjustuste võimalikke tekkepõhjuseid. Kolmas peatükk dokumenteerib kinga
konserveerimist - kirjeldatakse materjalide ja meetodite valikut ning jalatsi ettevalmistamist hoiustamiseks.Faili nimi: bakalaureusetoo_helina_torv.pdf
Faili suurus: 9.87MB
Ava dokument Lae alla