Narrative as Cultural Heritage: Preserving Significance. The Story of a Korean Shaman Painting

Kaitsja: Maari Hinsberg
Juhendajad: Dr Hilkka Hiiop, Farideh Fekrsanati
Kaitsmise aasta: 2018
30.05.2018
Ingliskeelne bakalaureusetöö "Narratiiv kui kultuuripärand: säilitades tähenduslikkust. Ühe maali lugu" sündis soovist uurida väljakutseid millega konservaatorid religioosse taustaga objekte säilitades kokku puutuvad. Esemed, mida on kasutatud rituaalides ning nähakse ajaloolis-kultuurse väärtusena ja eksponeeritakse selliselt etnograafiamuuseumis, pakuvad alust viia läbi uurimus selgitamaks, kuidas ja miks neid esemeid säilitatakse. Läbi korea päritoluga šamaanimaali on võimalik vaadelda konserveerimisprotsessi kaasnevate immateriaalsete väärtuste olulisust, luues objekti terviklikkuse edastamiseks narratiiv. Kõnealuse objekti konserveerimismetodoloogia probleem seisneb teadmatuses, kuidas käsitletakse sarnaseid esemeid mitte nö päris, vaid päritolu kontekstis Koreas. Kuigi maali kontekst on nüüdseks muuseum Euroopas,
loetakse päritoluks siiski korea kultuuriruumi. Seades eesmärgiks informeeritud ning arvestava otsuse edasiseks töökäiguks, on kultuuri esindavate inimeste puudumine oht jääda ilma olulisest informatsioonist. Selleks võttis töö autor ette praktika Leideni linnas
Hollandis etnograafiamuuseumis Museum Volkenkunde, kus on üks suurimaid korea esemete kollektsioone Euroopas.


Faili nimi: ba_narrative_as_cultural_heritage_maari_hinsberg_eka_2018.pdf
Faili suurus: 12.61MB
Ava dokument Lae alla